Projekt3K

Pozyskamy Fundusze Unijne Dla Ciebie

Dotacje unijne E-Commerce Finanse dla firm

AKTUALNOŚCI

 

„Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy”

Tom Peters

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 DLA CIEBIE

 

Opisz w skrócie swój projekt, a my wybierzemy dofinansowanie.

OPISZ SWÓJ PROJEKT

KAŻDEGO KLIENTA TRAKTUJEMY INDYWIDUALNIE

Zakres naszych usług

Firma PROJEKT3K oferuje kompleksowe usługi w zakresie pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej. Naszą ofertę można podzielić na poszczególne etapy, które obejmują charakterystyczne dla siebie usługi.

I. ANALIZA I WERYFIKACJA PROJEKTU przeczytaj więcej

a) analiza i weryfikacja pomysłu na projekt pod kątem możliwości uzyskania dotacji wraz ze wskazaniem najlepszego programu i najbliższego terminu naboru wniosków;

b) weryfikacja i wybór wydatków kwalifikowanych projektu;

c) symulacja oceny szans uzyskania wsparcia;

d) wskazanie zagrożeń;

II. SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ przeczytaj więcej

a) sporządzenie wniosku o dotację;

b) przygotowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego

c) opracowanie dokumentacji dodatkowej w postaci: biznes planu, studium wykonalności, analizy finansowej itp;

d) pomoc w pozyskaniu i sporządzeniu wymaganych załączników (np. badań rynkowych, zaświadczeń z Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, dokumentów finansowych i innych)

e) skompletowanie i złożenie za pomocą generatora wniosków pełnej dokumentacji konkursowej.

III. MONITORING OCENY PROJEKTU przeczytaj więcej

a) kontakt z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie oceny wniosku;

b) dokonywanie niezbędnych uzupełnień i poprawek (w razie potrzeby);

c) pomoc w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie;

d) wsparcie formalno-merytoryczne przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie.

IV. KOORDYNACJA I ROZLICZENIE PROJEKTU przeczytaj więcej

a) doradztwo w zakresie przygotowania i sporządzania dokumentacji związanej z prawidłową realizacją projektu, m.in. działaniami promocyjnymi, zapytaniami ofertowymi;

b) przygotowanie i rozliczanie wniosków o płatność zaliczkową i pośrednią;

c) przygotowywanie sprawozdawczości z postępów realizacji projektu;

d) wsparcie w zakresie prawidłowej realizacji projektu;

e) pomoc w zakresie prawidłowego wydatkowania kosztów w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie.

V. AUDYT PROJEKTU UNIJNEGO przeczytaj więcej

a) weryfikacja poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej – zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie;

b) sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami prawa;

c) sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych postępowań ofertowych (jeśli dotyczy);

d) weryfikacja osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu;

e) sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem,

f) analiza przeprowadzonych działań promocyjnych i poinformowania opinii publicznej w zakresie współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej.

VI. USŁUGI DODATKOWE przeczytaj więcej

a) doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania do kontroli ze strony Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej;

b) wsparcie w sporządzeniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu;

c) pomoc w zakresie procedury odwoławczej.

Wypełnij formularz ofertowy

„Zadaniem biznesu jest przekształcenie zmian w innowacje, a więc w nowy biznes”

Peter Drucker

CENNIK NASZYCH USŁUG

Wycena usług jest każdorazowo ustalana na podstawie indywidualnych potrzeb Klienta i jest zależna od zakresu zleconych prac, rodzaju projektu, terminu naboru.

Nasze wynagrodzenie ściśle powiązane jest z sukcesem wnioskowanego przedsięwzięcia - jest to gwarancja profesjonalnego poziomu usług i zaangażowania.

Zasadnicza część naszego wynagrodzenia wypłacana jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy projekt Klienta uzyska dofinansowanie. Skontaktuj się z nami i poznaj więcej szczegółów.

Sprawdź bezpłatnie czy planowana przez Ciebie inwestycja kwalifikuje się do pozyskania dotacji, wypełnij formularz zapytania ofertowego.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości
jest jej tworzenie”

Peter Drucker

O NAS

PROJEKT3K jest firmą powstałą w celu świadczenia kompleksowych usług w zakresie doradztwa unijnego. Główny obszar naszej działalności skupiony jest wokół pozyskiwania dotacji ze środków pomocowych z Unii Europejskiej, a także wsparciu w prawidłowej realizacji współfinansowanych przedsięwzięć.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy posiadają doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne w procesie aplikowania o środki europejskie.

Dotychczas nasi specjaliści zrealizowali wiele projektów w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, przede wszystkim działań realizowanych w ramach regionalnych operacyjnych programów zarówno dla samorządów jak i przedsiębiorców, prac badawczo-rozwojowych, dostępu do sieci szerokopasmowych, budowy społeczeństwa informacyjnego, stworzenia biznesowych rozwiązań komunikacji i wymiany danych typu B2B czy projektów z zakresu wdrożenia e-usług, ponadto realizowaliśmy projekty w zakresie energii odnawialnej (m.in. budowa biogazowni) i projektów ochrony środowiska.

W ramach podejmowanej współpracy oferujemy kompleksową pracę nad projektem, która ma doprowadzić do skutecznego pozyskania dofinansowania. Zapewniamy profesjonalną opiekę obejmującą wszystkie etapy skutecznego ubiegania się o wsparcie unijne. Fachowo skonsultujemy pomysł Klienta, przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy w trakcie realizacji projektu.

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, dzięki czemu może liczyć na pełne wsparcie z naszej strony. Nasze usługi świadczymy dla wszelkich podmiotów na terenie całego kraju – serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź bezpłatnie czy planowana przez Ciebie inwestycja kwalifikuje się do pozyskania dotacji, wypełnij formularz zapytania ofertowego.

Zadaj pytanie

 

DO TEJ PORY POZYSKALIŚMY

94mln
Pozyskanych środków
37
Pozytywnych wniosków
13
Różnych obszarów dofinansowania
30
Zadowolonych klientów

KONTAKT DO NAS

Zapytaj eksperta

Naszym sukcesem jest odpowiednie podejście do każdego projektu.

*Projekt3K gwarantuje, że Twoje dane są w 100% bezpieczne. Nigdy nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych.